Нововведения информационных технологий 2017


Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.
Лише така модель може стати інструментом перевірки узгодженості багаточисельних рішень, що приймаються в рамках ІТ, а отже організації інформаційної взаємодії різних підрозділів, колективів, осіб.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.

► Назвіть фази використання даних.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.