Нововведения информационных технологий 2017


Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.

З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.