Нововведения информационных технологий 2017


Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.
Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.

Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.
jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.