Нововведения информационных технологий 2017


- 16 - 2.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.

Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Початком ери інформаційних технологій (ІТ) можна вважати той час, коли людина почала виокремлювати себе серед оточуючого світу: мова, усне відтворення інформації, передавання її за допомогою знаків, звуків – усе це можна назвати першим етапом розвитку інформаційних технологій.