Нововведения информационных технологий 2017


Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Поняття символу наведено вище.

Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.

Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.
Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.