Нововведения информационных технологий 2017


Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.