Нововведения информационных технологий 2017


Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.
Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.

Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.
Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.