Нововведения информационных технологий 2017


On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.

Користується класифікатором понад 100 країн.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.
Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.