Нововведения информационных технологий 2017


Місце інформаційного та програмного продукту в системі інформаційного кругообігу Якщометоютехнологіїматеріального виробництва є випуск продукції, що задовольняє потреби людини чи системи, то мета інформаційної технології представляється як одержання інформаційного продукту для його аналізу людиною та прийняття на її основі рішень для виконання дій.
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.

Внаслідок інформаційного перевантаження сучасного суспільства є важливим в кожному випадку розрізняти інформацію та інформаційний шум.
зелений; ознака – “професія” містить такий список значень: апаратник, автослюсар, столяр, токар та ін.

Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Вони можуть бути простими або складними.