Нововведения информационных технологий 2017


1.2.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.

- 11 - 1.4.
Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.

При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.