Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть особливості систематизації даних.
На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.

За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.

Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.