Нововведения информационных технологий 2017


5.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.

3.4.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.

Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.