Нововведения информационных технологий 2017При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.

Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.