Нововведения информационных технологий 2017


Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.

Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.