Нововведения информационных технологий 2017


Це встановлення• залежності вихідних змінних від вхідних.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.

Основним будівельним елементом HTM-cистеми є вузол (node), пов’язаний з нижче- та вищерозміщеними вузлами двонапрямленими зв’язками, подібно до нейронів у моделі неокортекса.
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.