6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.
Класифікатор підрозділяє всю область техніки на 8 розділів, класи, підкласи, рубрики, підрубрики і близько 69000 пунктів.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.

Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.