6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.

Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.
3.4.

В ході навчання модифікується не лише нейрон-переможець (нейрон мапи, який найбільшою мірою відповідає вектору входів і визначає, до якого класу відноситься навчальний приклад), але і його сусіди, хоча і у меншій мірі.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.