6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.
Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.

Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.