6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.
Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.

Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Проте, ціметоди не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.