Купить шкафы. 6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.

On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.

Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.
2.5.