6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


4.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.
Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.

Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.
Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.