6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017Тому для аналізу сучасних баз даних методи повинні бути ефективними, простими у використанні, володіти значним рівнем масштабності і певною автоматизованістю.
Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.

Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.
Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.

Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.