6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.
1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.

т.п.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
Наприклад, показник “Об’єм продажу ноутбуків фірми Acer складає 33 тисячі одиниць” є носієм кількісної та якісної характеристики відповідної величини.