6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.

Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.

3.2.
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.