6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


– розділи 3, 4, 7, 10 (параграфи 3.5, 4.4, 6.4, 6.5, 7.3, 10.5, 10.6).
У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.

Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).
Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.