6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
“Принципи нейродинаміки”, де була запропонована модель персептрона.