6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.
Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

З 2005 р.
Однак є також противники такого твердження (Дж.