6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
Розглянемо декілька наступних прикладів.

Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...
Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.