6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.

Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.
Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.