Нововведения информационных технологий 2017


Або, наприклад, при кредитуванні фізичних осіб вірогідність повернення кредиту залежить від особистих характеристик людини, сфери його діяльності, наявності майна, платоспроможності, тощо.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.

УДК – ієрархічна комбінаційна класифікація, що включає 3 частини: основні таблиці, таблиці визначників (типових рубрик) і алфавітно-предметний покажчик.
Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
Тестові завдання 1.