Нововведения информационных технологий 2017


Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.

Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині інформаційної системи, так і між різними інформаційними системами, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно уніфікувати та стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту, для чого служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Розглянемо означення, що наведено в Законі України “Про національну програму інформатизації” (№74/98 – ВР від 04/02/1998 р.): Інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яку підготовлено і призначено для задоволення потреб користувачів Отже, остаточне призначення інформаційного продукту є одним – для потреб людини.
Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.