Нововведения информационных технологий 2017


3.2).
В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
01 Рис.2.2.

Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.
Структура інформаційної технології.