Нововведения информационных технологий 2017


Алфавіт такого коду – цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; довжина коду – 10 знаків.
Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.

Використовується для рішення неструктурованих задач.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.