Нововведения информационных технологий 2017


- 39 - 3.3.
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.

Ієрархічний метод класифікації.
Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.