Нововведения информационных технологий 2017


Вузли її нижнього шару, згруповані у матрицю 8х8, сприймають по 16 сигналів, що поступають з фрагментів розмірами 4х4 піксела, а вершиною піраміди є вузол з 48 гіпотезами, найбільш імовірні з яких відображаються справа у діалоговому вікні у вигляді стовпчикової діаграми.
Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.

Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.

Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.