Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
розпочато розробку 18-ти національних класифікаторів: 1) видів економічної діяльності; - 30 - 2) форм власності; 3) організаційно-правових форм господарювання; 4) професій; 5) нормативних документів; 6) відходів; 7) валют; 8) держав світу; 9) корисних копалин та підземних вод; 10) управлінської документації (державний); 11) системи позначень одиниць вимірювання обліку; 12) послуг зовнішньоекономічної діяльності; 13) основних фондів; 14) об’єктів адміністративно-територіального устрою України; 15) видів науково-технічної діяльності; 16) класифікатор продукції та послуг (державний); 17) товарів зовнішньоекономічної діяльності; 18) будівель і споруд (державний).

– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.

Прості елементи не піддаються подальшому поділу.
Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).