Нововведения информационных технологий 2017


► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.

Згідно з поглядами іншого вченого – Роджера Пенроуза – людський мозок представляє собою квантовий комп’ютер, який перевершує за обчислювальною потужністю сучасні суперкомп’ютери у декілька порядків.
► Поняття процесу і його компоненти.

При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.
Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угруповань: клас, підклас, група, підгрупа, вид, підвид, тип.