Нововведения информационных технологий 2017


Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.

4.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.
Попередня обробка даних.