6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для впорядкованих даних (часові ряди), кожному стовпцю відповідає один чинник, а в кожний рядок заносяться впорядковані за часом події з єдиним інтервалом між рядками.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

Впорядкованість рядків не є обов’язковою.
Наприклад, життєвий цикл розв’язку задач на ПК полягає у: формалізації постановки задачі;• побудові алгоритму і визначення даних для обробки;• програмуванні;• збиранні та підготовці даних;• виконанні програми на ПК;• аналізі та інтерпретації результатів.• Взаємозв’язок та ієрархію технологій відображають діаграмою: ЖЦ існування об’єкту Технологія створення об’єкту Технологія дослідження 2 3 4 Інформаційна технологія 1 Рис.1.2.