Нововведения информационных технологий 2017


Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
- 14 - Резюме В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія – набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.

Знаючи прогнозне значення, його можна використовувати, наприклад, в додатках оптимізації для кращого розміщення товару на складі.
Дехто з вчених стверджує, що воно може виникнути само собою.

Значеннями реквізитів є послідовності символів (літер, цифр, різних знаків і спеціальних позначень).
Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.