Нововведения информационных технологий 2017


За фасетним методом класифікації код студента Петренка М.П., що навчається на стаціонарі за спеціальністю “фінанси” з початковою середньою освітою матиме наступний вигляд: Петренко М.П., стаціонар, фінанси, середня.
Наприклад, експертна система ухвалення рішень на ринку цінних паперів, експертна система оцінки кредитних ризиків, тощо.

Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

Алфавіт такого коду – цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; довжина коду – 10 знаків.
Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.