Нововведения информационных технологий 2017


Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.

► Опишіть методи появи нових знань.
Дані Інформація Знання Рис.1.4.

В залежності від предметної області і специфіки експлуатації інформаційних систем реалізація інформаційних процесів може вимагати як подальшої декомпозиції фаз, так і об’єднання кількох процесів в один.
Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.