6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


► Різновиди технологічних процесів.
Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

Файл – іменована сукупність записів про об’єкти одного типу.
Дані – це основа інформації.

Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють процес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.