Нововведения информационных технологий 2017


Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.
База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.

Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
Як показує практика досліджень, системи, розроблені без урахування еволюційної передісторії, часом можуть перевершувати свої біологічні аналоги.

Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.