Нововведения информационных технологий 2017


Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
3.4.

Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.
При цьому у програмі процесора ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримується версія мови програмування Basic, є вбудована можливість, окрім створення і застосування макросів, ще й написання власних підпрограм і модулів.

- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
3.2.