Нововведения информационных технологий 2017


Видобування знань.
Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.

Життєвий цикл інформації є досить коротким.
До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.