Нововведения информационных технологий 2017


Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
- 61 - Насамперед, навчання HTM-системи є доволі складним процесом.

- 5 - 1.
Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.

В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.