Нововведения информационных технологий 2017


Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.

Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.

Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.
Релевантна інформація (від англ.