Нововведения информационных технологий 2017


Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.

Зазначимо, що в більшості випадків джерелом інформації для аналітичних систем є сховище даних, в якому акумулюються відомості з різнорідних джерел, тому гострота проблеми суттєво зростає.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

4.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.