Нововведения информационных технологий 2017


Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.

В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.

Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
Нові знання можуть породжуватись лише наступними методами: цілеспрямоване навчання (передача інформації безпосередньо• за схемою “вчитель-учень”); - 10 - вивчення даних (самоосвіта, опрацювання відповідних джерел);• безпосереднє спостереження явищ, процесів, подій, об’єктів;• осмислення наявних знань.• В життєвому циклі знань змінюється форма існування знань, рівні їх усвідомлення та осмислення за рахунок появи нових знань і нових асоціацій між ними, рівень вербалізованості, а також їх структурний аспект – зростання обсягу даних, який дозволяє їх класифікувати та систематизувати.