Нововведения информационных технологий 2017


При незадовільному результаті перевірки проводиться навчання з використанням інакше підібраної навчальної вибірки даних для потрібної корекції вагових коефіцієнтів.
Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.

Програмний пакет містить інструменти для створення і виконання додатків, модельованих кортексоподібними структурами, згідно з термінологією Numenta – HTM- системами, а також вихідні коди на C++ та Python, документацію та приклади.
Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
1.3.