Нововведения информационных технологий 2017


Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.
Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.

Взаємозв’язок між елементами логічної структури інформації З точки зору подання інформації на певних носіях (фізичне структурування) відповідні одиниці визначаються залежно від носія інформації та способу її фіксації.
Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.