Нововведения информационных технологий 2017


Подібність штучної нейронної мережіз мозком полягає в двох аспектах: знання набуваються мережею під час навчання;• для збереження знань використовуються міжнейронні з’єднання.• В основі нейронних мереж лежить елементарний перетворювач – штучний нейрон, названий так за аналогією з його біологічним прототипом.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.

Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.
Однак є також противники такого твердження (Дж.