Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.

Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.