Нововведения информационных технологий 2017


Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
Дерева рішень призначені для: а) вирішення задач кластеризації в) вирішення задач розподілу б) вирішення задач класифікації г) наочного представлення даних 9.

Нейромережеві технології штучного інтелекту Штучний інтелект є одним з напрямів інформатики, завданням якого є розробка апаратно-програмних засобів, які дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.
Виникнення нових гіпертекстових технологій стало можливим завдяки здешевленню вартості ПК і широкому їх охопленню глобальними комп’ютерними мережами.

Впорядкованість рядків не є обов’язковою.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.