Нововведения информационных технологий 2017


Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
Оскільки призначення ІТ полягає у виготовленні інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами, у посібнику досліджується галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм, з точки зору технологій динамічного програмування.

Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень – виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.