Нововведения информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.

Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.
Зібрані дані перетворюються до єдиного формату, наприклад, таблиць Excel, текстових файлів, або компонентів довільної бази даних.