Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.

Оскільки інформація представляє собою один із найцінніших ресурсів суспільства, вона є не менш важливою, ніж традиційні матеріальні види ресурсів – нафта, газ, корисні копалини, тощо.
Складають 15% від всіх покупців; Покупці напоїв і розважальної продукції (сегмент 2) – їх• відрізняють підвищені витрати на дані групи товарів, частка таких покупців 10%; Молоді батьки (сегмент 0) – основною метою їх покупок є• придбання дитячих товарів.

Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).