Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.

З іншого боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним чином: - 6 - Технологія – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів якої відносяться: 1) мета реалізації процесу; 2) предмет, що підлягає технологічним змінам; 3) способи і методи впливу; 4) засоби технологічного впливу; 5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним процесам.
Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).

► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.