Нововведения информационных технологий 2017


Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень – виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.
- 50 - Методи виявлення знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація;• кластеризація – групування об’єктів на основі даних, що• описують сутність об’єкту.

Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.