Нововведения информационных технологий 2017


Розрізняють форму і значення реквізитів.
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Деякі видавництва пропонують читачам книжки чи журнали, які супроводжуються компакт-дисками з відповідною інформацією в - 37 - електронній формі.
► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.

Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.