Нововведения информационных технологий 2017


Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
На основі сіткових технологій реалізовано видавничу діяльність під назвою Print-onDemand (друкування за вимогою), де поєднується традиційне та електронне видавництво.