Нововведения информационных технологий 2017


Вперше ця задача була розв’язана для знаходження типових шаблонів покупок в супермаркетах, тому іноді її ще називають аналізом споживчого кошика (market basket analysis).
Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.

Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.

4.3.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.