Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року).

- 12 - 3.
- 12 - 3.

Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.