Нововведения информационных технологий 2017


Поняття “інформаційна технологія” (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.
Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.