Нововведения информационных технологий 2017


► Різновиди технологічних процесів.
Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад трудових, матеріальних та фінансових ресурсів як на даний момент часу, так і за певний період.

У найближчій перспективі очікується поява спеціальних нейрочипів, які реалізують функціональність HTM-систем на апаратному рівні.
Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.

Вона включає довжину і тип.
Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.