Нововведения информационных технологий 2017


Проте, на відміну від дерев рішень, нейронні мережі не здатні пояснити отримане рішення, тому їх функціонування нагадує “чорний ящик” з входами і виходами.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Іншими, практично цінними інструментами для обробки даних є Сортування (Sort); Фільтр (Filter) – Автофільтр (AutoFilter), Стандартний фільтр (Standard Filter) та Розширений фільтр (Advanced Filter); Консолідація даних (Consolidate); Обчислення підсумків (Subtotals); Групування даних (Group).
У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.

Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.