Нововведения информационных технологий 2017


Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.
Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.

Завдяки можливості відтворення інформації на матеріальних носіях (дерев’яні, вкриті воском або глиняні таблички, папірус, шкіра) утворюються перші сховища інформації – бібліотеки.
Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.

Життєвий цикл знань.
Ієрархічний метод класифікації.