Нововведения информационных технологий 2017


На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.
має вигляд 001.02.01.01.01.01, побудований за наступною схемою: - 24 - ВУЗ Кафедра Спеціальність Курс Група Студент математики та комп’ютерних дисциплін інформаційні управляючі системи та технології Європейський університет 001 02 01 перший 01 перша 01 Антоненко А.А.

Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.

Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.