Нововведения информационных технологий 2017Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.
Системимультимедіа забезпечують роботу з багатьма інформаційними середовищами: нерухомим зображенням і рухомим відео, анімованою комп’ютерною графікою, текстом і звуком.

Діючими класифікаторами на сьогоднішній день в Україні є: ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ – система позначень органів державного управління; СПАТО – системапозначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП – загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників.
Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.

Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.