Нововведения информационных технологий 2017


– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.
До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.

Такі правила називаються асоціативними.
При незадовільному результаті перевірки проводиться навчання з використанням інакше підібраної навчальної вибірки даних для потрібної корекції вагових коефіцієнтів.

При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.