Нововведения информационных технологий 2017


Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.

Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.
Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 2.1.
забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.